Hosoko Kedjawen

This blog is dedicated to Jogjakarta Relief, post-earthquake, May 27, 2006 at 5.54am

Thursday, June 22, 2006

Expenses FinReport ver 2.01 - June 22, 2006

ATUR PAWARTO PELAPORAN
Ngaturaken bagio wilujeng.
Sinareng layang iki, aku dalah poro kadang ing Ngayogyakarto ngaturake agunging panuwun awit soko roso katresnane poro kadang ing Walondo ugo ing tlatah ngendi wae kang wis paring bantuan awujut toto lan barang logistik opo wae kang wis dak tompo kanggo ngenthengake pacoban kang gede ing tanah Djowo kene. Lan iki minongko pelaporane :

29.05.2006
No. _ Pangkur/Article _ Mlebu _ Metu _ Saldo/Balance
1. Toto soko Krisna & Ristanto, Bekasi _ 2.000.000 _ 0 _ 2.000.000
2. Kanggo buka rek. BCA _ 0 _ 500.000 _ 1.500.000
3. Toto soko Wardoyo, Florida, USA _ 1.809.000 _ 0 _ 3.309.000
4. Tuku mie instant 10 dos _ 0 _ 400.000_ 2.909.000
5. Tuku tendo 10 lembar _ 0 _ 1.470.000 _ 1.439.000
6. Tuku beras 200 kg _ 0 _ 800.000 _639.000
7. Tuku pulsa HP _ 0 _ 500.000 _ 139.000

31.05.2006
No. _ Pangkur/Article _ Mlebu _ Metu _ Saldo/Balance
1. Toto soko Sigit, Vancouver, Canada _ 814.000 _ 0 _ 953.000
2. Tuku senter & battery _ 25 _ 0 _ 500.000 _ 453.000
3. Tuku gulo pasir 50 kg _ 0 _ 250.000 _ 203.000
4. Toto soko Oudeman, Bantung _ 1.778.157 _ 0 _ 1.981.157
5. Tuku lengo klentik / goreng 20 lt _ 0 _ 130.000 _ 1.851.157
6. Tuku tendo 10 lembar _ 0 _ 1.470.000 _ 381.157

16.06.2006
No. _ Pangkur/Article _ Mlebu _ Metu _ Saldo/Balance
1. Toto soko Pak Salimin, Rotterdam _ 8.204.686 _ 0 _ 8.585.843
2. Tuku paku usuk & reng 20 kg _ 0 _ 160.000 _ 8.425.843
3. Toto belo sungkowo 3 warang _ 0 _ 750.000 _ 7.675.843
4. Toto soko Pak Sunar, Rotterdam _ 617.500 _ 0 _ 8.293.343
5. Administrasi print out bank _ 0 _ 17.500 _ 8.275.843

Barang kang awujut logistik kang wis dak tompo yoiku :
1. Soko Ibu Ina & Ibu Maurin sak konco soko Semarang :
a. Beras wangi Delanggu 25 Kg
b. Gulo pasir 25 Kg
c. Lengo klentik / goreng 10 Lt
d. Karpet plastik 3 Roll
e. Tendo plastik 5 Lbr
f. Panganan kering 2 Doos
g. Susu bubuk bayi 3 Bks
h. Obat - obatan 1 Bks

2. Soko Ibu Inawati & Ibu Suryo soko Yogyakarta :
a. Pasta gigi / odol 1 Doos
b. Sikat gigi 1 Doos
c. Sabun mandi 1 Doos
d. Rinso / sabun cuci 1 Doos
e. Sampoo kanggo kramas 1 Doos
f. Pakaian 3 Tas plastik
g. Piring / mangkok / gelas 1 Doos
h. Softex pampers 2 Doos

3. Soko Jogja Advertising mas Eko & mas Lian lan poro konco :
a. Beras wangi Delanggu 25 Kg
b. Sego bungkus 3 srengat / dino 900 Bks

Kabeh bantuan barang logistik lan kang dituku uwis kaparingake poro kadang kang lagi kesusahan, lan aku isih ngarep are bantuan awujut toto kanggo bantu poro kadang anggone mbangun srojone maneh. Matur nuwun.

Katur wiludjeng,
Widodo, Jogjakarta

FinReport ver 1.04 - June 22, 2006

Token received:
Num _ Date _ Donor _ Currency _ Amount

1 _ May 27, 2006 _ Sigit, Vancouver, Canada _ CAN 100.00
2 _ Jun 14, 2006 _ Wardoyo, Florida, USA _ Rp 1,804,000.00
3 _ Jun 14, 2006 _ Anonim, Jakarta, Indonesia _ Rp 2,000,000.00
4 _ Jun 15, 2006 _ Bp. Salimin, The Netherlands _ EURO 700.00
5 _ Jun 16, 2006 _ Bp. Sunar Madsoleh, The Netherlands _ EURO 55.00

6 _ May 31, 2006 _ Oudeman, Bantung, The entherlands _ Rp 1,778,157.00
7 _ Jun 16, 2006 _ Anonim 3 person, Jogjakarta _ Rp 750,000.00

Note:
The last two transfers (num. 6 & 7) are updated from Pak Widodo balance book.

Eko, Singapore

Wednesday, June 21, 2006

Blog Upgrading

For sometimes this blog can not be opened due to missing files in template which I just realized it this afternoon. I was out of Singapore for few days and have no acces to internet. By this time, you can open the blog without any problem, I have already fixed it - some postings were gone but I posted it back to the blog. Thanks for my backup file -.

So, read up the latest posting from other links which I provide in this blog as well.

PayPal or Credit Card Payment

I have installed PayPal payment in order to make everyone easier to Donate using PayPal or Credit Card.

What you have to do is Click PayPal icon, type in the Amount of token you wish to donate, then choose the Payment Mode (using Credit Card payment click "Secure Checkout" or "Log In" for PayPal payment). These payments mode provided by PayPal are Secured with SSL 128.

Eko, Singapore

Blog links for Jogjakarta Relief

If you need more information about JR*, you can click to the blogs below which runs by two brothers (Canada & Bali):
http://yogya-peduli.blogspot.com/
http://jogjarelief.blogspot.com/

Eko, Singapore

JR* = Jogjakarta Relief

Tuesday, June 20, 2006

FinReport ver 1.03 - June 16, 2006

Token received:
Num _ Date _ Donor _ Currency _ Amount
1 _ May 27, 2006 _ Sigit, Vancouver, Canada _ CAN 100.00
2 _ Jun 14, 2006 _ Wardoyo, Florida, USA _ Rp 1,804,000.00
3 _ Jun 14, 2006 _ Anonim, Jakarta, Indonesia _ Rp 2,000,000.00
4 _ Jun 15, 2006 _ Bp. Salimin, Kedjawen Ridderkerk, The Netherlands _ EURO 700.00
5 _ Jun 16, 2006 _ Bp. Sunar Madsoleh, The Netherlands _ EURO 55.00


Eko, Singapore

Friday, June 16, 2006

FinReport ver 1.02 - June 16, 2006

Token received:
Num _ Date _ Donor _ Currency _ Amount
1 _ May 27, 2006 _ Sigit, Vancouver, Canada _ CAN 100.00
2 _ Jun 14, 2006 _ Wardoyo, Florida, USA _ Rp 1,804,000.00
3 _ Jun 14, 2006 _ Anonim, Jakarta, Indonesia _ Rp 2,000,000.00
4 _ Jun 15, 2006 _ Bp. Salimin, Kedjawen Ridderkerk, The Netherlands _ EURO 700.00

Eko, Singapore

Wednesday, June 14, 2006

FinReport ver 1.01 - June 14, 2006

Token received:
Num _ Date _ Donor _ Currency _ Amount
1 _ May 27, 2006 _ Sigit, Vancouver _ CAN _ 100.00
2 _ Jun 14, 2006 _ Wardoyo, Florida _ Rp _ 1,804,000.00
3 _ Jun 14, 2006 _ Anonim, Jakarta _ Rp _ 2,000,000.00

Eko, Singapore

Tuesday, June 13, 2006

FinReport ver 1.00 - June 13, 2006

Token received:
May 27, 2006
CAD 100.00 by Sigit, Vancouver, Canada
transfered to Widodo's BCA Acc. by May 31, 2006

Eko, Singapore

Financial Report

I will publish the financial report to this blog as soon as I received it from onsite - Jogjakarta -. Hopefully, it can TAKE A DOUBT AWAY, as everyone knows where the money goes.

Anyone can send their token/money contribution to:
via Bank
Widodo
Bank BCA Mangkubumi Yogyakarta, Indonesia
ACC no. : 126-045-9101
SWIFT code : CENA IDJA

via Western Union:
Receiver: Widodo
Address: Gunungketur PA 2/219, RT/RW 009/003, Kel. Gunungketur, Kec. Pakualaman, Jogjakarta 55111 - Indonesia

via Paypal:
Send to: ekokusumo@yahoo.com

The token I received via PayPal, I will directly transfer to Pak Widodo bank account. I provide the PayPal/Credit Card payment in order to make anyone who faces bank transfer difficulty sending their contribution easier.

Eko, Singapore

The Idea

Since the devastation of Jogjakarta by 6.3 Richter earthquake, many fund raising institutions were estahablished to help people in Jogjakarta Region. So far, still some of them who live in the remote area received limited aid concerning geographic difficultness to reach by the mode of nowdays transportation. Those areas only can be reach by foot.

From reliable onsite report I gathered saying that some of the areas received only their first aid after 7 days or more, it is quite amazing concerning what nowdays we have as transportation mode, such as: helicopter, but still we haven't reached the remote area as soon as possible due to limited helicopter provided. Regarding this matter, we focus on the remote areas to deliver help.

Other issues come to the surface is that in this coming July 2006 the students start to go back to school. They need books and stationaries which they have had before was scattered by the earthquake. Providing books and stationaries for the student will be the second priority for us to help.

I wish whatever we are doing can relieve their suffering from earthquake devastation. If we can't save many due to our limited capability, WE CAN SAVE ONE, AT LEAST.

see also: http://yogya-peduli.blogspot.com/

Eko, Singapore

Letter from Mas Hanung

Jogjakarta: June 07, 2006

Iki srojone poro kadang kang keno bencana gempa umi rikolo srengat woro wage tanggal 27 Mei 2006 jam 05.57. Kabeh poro kadang kedjawen kang mapan ono ing tlatah Bantul wis ora kagungan srojono. Lan ugo ono kadang kang wis akundur sowan ing ngarsaning GUSTI YOIKU : Bp. Noto kang saknaliko iku ora biso ketulungan, margo ketiban tembok. Semono ugo anak wadone Sargi kang mapan ono ing Kopek Pundong lan anake mbah Marto kang mapan ono ing Tangkil Pundong Bantul ugo wis akundur marak ono ing ngarsaning GUSTI. Semono ugo garwane Bp. Pujo ing Ngadilobo Patalan Bantul rikolo semono kambrukan tembok, ananging GUSTI piwaneh keslametan. Nganti wektu iki akeh poro kadang kang isih dirawat ono ing hospital. Gegandengan kahanan kang koyo mangkono, mulo aku njaluk sih tresnamu kabeh poro kadang kang ono ing tlatah Walondo ugo ana ing tlatah Suriname biso aweh sumbangan awujut toto kang biso dikirimake aneng rekeningku kanggo ngenthengake kesusahane poro kadang kedjawen kang ono ing tlatah Bantul, yoiku :

WIDODO
Bank BCA Mangkubumi Yogyakarta, Indonesia
ACC no. : 126-045-9101
SWIFT code : CENA IDJA

Mengkono pawarto kang nyusahake poro kadang kabeh, menowo ono keladuk lan kurang trpsilane anggonku matur ono ngarsaning poro kadang ing kene aku njaluk agunging pangaksumo mugi GUSTI tansah paring pepadhang dumateng kito sadojo. Nuwun

Eko, Singapore